Общи Събрания (стара)

Общо събрание на акционерите - 29.09.2020 г.
Общо събрание на акционерите - 28.06.2019 г.
Общо събрание на акционерите - 28.06.2019 г.
Общо събрание на акционерите - 02.07.2018 г.