За нас

„БГ АГРО“ АД е водеща българска компания, специализирана в производството на едро земеделие, търговия, съхранение, спедиция, транспорт на селскостопанска продукция и професионални консултации в тези области. Тя е лидер на зърнения пазар, един от най-големите земеделски производители в страната, надежден бизнес партньор на български и световни компании в агробизнеса.

„БГ АГРО” АД контролира управлението на дъщерни дружества, обезпечаващи пълния комплекс дейности от производството на земеделска продукция до реализацията ѝ на крайни пазари. Мащабите на растеж на стопанската дейност през последните години естествено наложиха структуриране на дейността в няколко основни направления:

  • модерно едро земеделско производство (около 120 000 дка) с прилагане на авангардна екологосъобразна технология, включително трансфер на земеделски технологии;
  • търговия със зърнени храни и маслодайни култури;
  • транспорт на товари, предназначени за износ или за вътрешен пазар;
  • съхранение и обработка на земеделска продукция в модерни механизирани и автоматизирани зърнохранилища с общ капацитет над 150 000 т;
  • производство и търговия на плодове;
  • продажба и дистрибуция на семена, препарати за растителна защита и торове;
  • разработване и внедряване на иновативни технологии за производство на здравословни храни;
  • спедиция, морско агентиране и наемане на корабен тонаж за превози по море;
  • лабораторен анализ и оценка на показателите за качеството на земеделската продукция.