Земеделие

Екипът на „БГ Агро земеделска компания“ от почти 20 години развива едро земеделие, като днес обработва заедно с други свързани компании общо около 120 000 дка земеделски земи в землищата на над 30 селища във Варненска, Силистренска, Разградска, Шуменска и Добричка област и инвестира в отглеждането на висококачествени зърнени и маслодайни култури (пшеница, ечемик, царевица, лимец, слънчоглед и рапица). През последните няколко години диверсифицира производството с нови култури: твърда пшеница, соя, нахут, грах и резене.

От юли 2016 г. „БГ Агро земеделска компания“ ЕООД е  вписана в Регистъра на производителите, преработвателите и търговците на земеделски биологични продукти и храни, произведени по биологичен начин към Министерството на земеделието и храните и е в процес на сертификация за биологично земеделско производство.

Обслужването на земеделското производство е обезпечено с модерна селскостопанска техника на водещи световни производители като John Deere, Titan Machinery, Kverneland, Horsch, Tecnoma, New Holland, Lemken, Беларус и пр., както и с транспортно звено от 30 товарни автомобилa и собствени складови бази. Автоматизацията и компютъризацията на техниката свежда до минимум загубите при засяване и прибиране на продукцията при минимален обслужващ персонал.

“БГ Агро земеделска компания” е новаторска и динамично развиваща се компания, която е реализирала редица проекти по програмите на ДФ „Земеделие” за закупуване на селскостопанска техника и инвестиции в земеделски стопанства по програма САПАРД.

Членството на България в ЕС предоставя широки възможности за бъдещото развитие на земеделското дружество чрез кандидатстване за финансиране по предвидените мерки в Националната агроекологична програма и Програмата за развитие на селските райони, представляващи част от поетите национални ангажименти за спазването на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.

През последните 10 години компанията насочи своите амбиции и към производството и търговията с лимец и производни от него,  като повече информация за тази култура като история, начин на отглеждане, рецепти за приготвяне на храна от лимец, може да видите в сайта: http://limec-bgagro.bg

Карта на районите за земенаемане

Област Добрич Област Варна Област Шумен Област Силистра Област Разград

За контакти: logistics@bgagro.bg