Корпоративно Управление

„БГ АГРО“ АД е с едностепенна система на управление.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Ненко Ненков – Председател на Съвета на директорите
Ненко Ненков (роден 1962 г.) е завършил Висшето военноморско училище “Никола Й. Вапцаров”, гр. Варна, специалност „Корабоводене за гражданския флот”. В периода 1987-1989 г., е трети помощник капитан в “Океански риболов” ООД, гр. Бургас. От 1989 г. Ненко Ненков посвещава професионалната си дейност изключително на агробизнеса и е собственик на компании, опериращи на пазара на зърно, живи животни и други, развиващи значителна експортна дейност.
В периода 1991-1996 г. Ненко Ненков управлява представителен офис на търговската си дейност във Вашингтон, САЩ. След 1995 г. създава, изгражда и ръководи структура компании, работеща на пазара на земеделска продукция – „БУЛАГРО“, „ГИФТА“ и др. От 2001 г. е мажоритарен акционер и Председател на Съвета на директорите на „Гифта” АД. През юни 2007 г. учредява „БГ Агро” АД , извършва преструктуриране на “Гифта” АД и обособяване на агробизнеса в „БГ Агро“ АД и дъщерните му дружества.
Ненко Ненков е носител на приза „Агробизнесмен на годината” за 2003 г.; награда за принос в морския бизнес за 2003 г. и награда на Българска морска камара за личен принос в развитието на Българското морско стопанство за 2012 г., член е на Сдружението на фамилния бизнес – България.

Ивайло Ненков – Член на Съвета на директорите
Ивайло Ненков (роден 1993 г.) е завършил висше образование в Regent’s University, Лондон, Англия, специалност „Интернационален бизнес с Испански и Италиански език“, която включва по един семестър в университетите Universita Catolica del Sacro Cuore, Милано, Италия и Universidad San Pablo CEU, Мадрид, Испания, учейки на респективните езици. Започва кариерата си в компанията чрез стажове в различни дирекции на компанията още от 2009 г. и след като завършва висше образование започва постоянна работа през 2017 г. През 2020 година е избран за вицепрезидент на младежката структура на FBN Bulgaria. Владее английски, испански, италиански и руски език.

Даниела Атанасова – член на Съвета на директорите
Даниела Атанасова (родена 1967 г.) е завършила висше техническо образование в Технически университет, гр. Варна и висше икономическо образование в Икономически университет, гр.Варна, специалност„Счетоводство и контрол“. Притежава допълнителни квалификации по „Управление на човешките ресурси“ от Икономически университет, гр.Варна, „Корпоративен мениджмънт“ по програма на Open University към Нов Български университет, Сертификат за вътрешен одитор, Сертификат по МСС. Притежава 14-годишен банков опит, основно в риск мениджмънта и 14-годишен опит като финансов директор в разработване на системи за финансов контрол, финансов анализ, оценка на риска, оценка на инвестиционни проекти и фирмено бизнес развитие. Владее английски и немски език.

„БГ АГРО” АД се представлява от Председателя на Съвета на директорите Ненко Ненков.

 

Политиката на възнаграждение на членовете на управителния съвет