Общи Събрания

Общо събрание на акционерите – 29.09.2020 г.
Общо събрание на акционерите – 28.06.2019 г.
Общо събрание на акционерите – 02.07.2018 г.