Общи Условия

Общи условия на Бг Агро Търговска Компания ЕООД при които дружеството сключва договори за покупка на зърно:

 

Общи условия на Бг Агро Търговска Компания ЕООД при които дружеството сключва договори за продажба на семена, препарати за растителна защита и торове:

 

Общи условия на Бг Агро Растителна Защита ЕООД при които дружеството сключва договори за продажба на семена, препарати за растителна защита и торове – изтегляне

 

Общи условия на Бг Агро Търговска Компания ЕООД при които дружеството сключва договори за влог на зърно – изтегляне