Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

На тази страница е публикувана необходимата информация за условията и реда за вътрешно подаване на сигнали до „БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД и до „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН).

Процедура на Бг Агро Земеделска Компания ЕООД: PDF
Процедура на Бг Агро Търговска Компания ЕООД: PDF
Формуляр: PDF

Контакт с лицето, отговарящо за разглеждане на сигнали:
Име: Момчил Мянков
E-mail: mmyankov@bgagro.bg
Телефон: 0887 76 22 70