Зърнобази

Наличните складови и претоварни съоръжения, обслужващи логистичните нужди на структурата покриват широката зърнопроизводителна зона на Североизточна България. В това число са включени собствените зърнобази в гр. Варна , гр. Вълчи дол, гр.Шумен, гр. Разград, гр.Велики Преслав, както и мрежа от малки буферни силози и плоски складове във вътрешността на страната.

Като част от логистичната структура на „БГ АГРО“, един от приоритетите в развитието на дружеството е изграждането на добра инфраструктура, разширяване на възможностите за придвижване, съхранение и обработка на различни товари зърнени храни и маслодайни култури. Компанията притежава  складови бази  с обща вместимост над 150 хил. тона.

Комплексите силози, претоварни инсталации и плоски складове имат значителен капацитет за приемане и изходиране на товари, осигуряващ необходимия буфер за ефективна организация на товаропотока към и от пристанище Варна и пристанище Русе.

В обектите се извършва концентрация на количества за вътрешна търговия и износ, обработка – почистване и сушене на земеделска продукция, съхранение на торове и препарати за растителна защита, семена и други.

Карта на районите със зърнобази и техните контакти

Контактна информация Контактна информация Контактна информация Контактна информация
База Варна
База Вълчи Дол
База Шумен
База Разград

За контакти: logistics@bgagro.bg