За контакти с инвеститори

Директор за връзка с инвеститорите:

Венина Костова
тел. +359 (52) 601 656
e-mail: vkostova@bgagro.bg

БГ АГРО АД
ул. „Генeрал Колев“ 12
Варна 9000
България