Плодопроизводство

„БГ Агро плодова компания“ ЕООД е собственик на овощна градина с името „Мадара“. Към настоящия момент овощните насаждения се разпростират на 338 декара и дружеството ежегодно  увеличава  площите с  нови овошки. Създадена през 2007 година и успешно управлявана от млади и иновативни специалисти, градината е основно засадена с ябълки, череши и сливи.

Трите основни култури, които се отглеждат, са представени със следните сортове: Ябълки Виста Бела, Молис Делишес, Златна Резистентна, Флорина , Джона Голд и Грени Смит. През месец ноември на 2018 година бяха изградени нови суперинтензивни насаждения ябълки от сортовете Гала, Фуджи и Червена Превъзходна.

Черешовите дръвчета са предстдвени основно с два сорта: Ван и Бинг. А сливовите насаждения са разпределени в два сорта: Ханита и Стенлей.

През 2019 година „БГ Агро плодова компания“ е включила засаждането на сливови суперинтензивни сортове Топ Кинг, Топ Енд и Стенлей, и суперинтензивните сортове череши Кордия, Роял Еди, Роял Хелена и Ърли Лори.

Овощната градина разполага със собствен водоем и съответно има изградена модерна система за напояване. Наличието на вода е един от важните фактори за постигане на висококачествена продукция. Същата се съхранява в изградени складови и хладилни помещения под строг температурен и качествен контрол. В действие е внедряването и сертифицирането на процесите по управление на качеството по стандарта ISO 9001, както и на производствените процеси по стандарт Global Gap.

За нуждите на основната търговска и спомагателна дейност има изграден цех за пакетиране с автоматизирана линия за пакетиране на плодове. Дружеството разполага със собствени транспортни средства с хладилен режим, с които извършва доставките до своите партньори.

От 4 години компанията участва в програми „Училищен Плод“ и „Училищно Мляко“, като през този период се е  утвърдила като устойчив и доверен доставчик на пресни плодове и зеленчуци на над 20 000 деца в Североизточна България.

„БГ Агро плодова компания“ реализира продукцията си както в търговската мрежа в България, така и на Европейските пазари.