Представяне на покана за свикване на Общо Събрание на акционерите и материали за Общо Събрание на акционерите