Представяне на покана за свикване на Извънредно Общо Събрание на акционерите и материали за Извънредно Общо Събрание на акционерите