БГ Агро АД

"БГ АГРО" АД – гр. Варна обединява група водещи български компании, специализирани в едро земеделие, дистрибуция на торове и препарати за растителна защита, търговия, съхранение, спедиция и транспорт на селскостопанска продукция.

"БГ АГРО" е новото име на добре познатата на пазара група компании БУЛАГРО и ГИФТА, която успя през последните над 20 години да създаде уникална структура обхващаща цялостен комплекс от дейности - от едро земеделско производство и съпътстващи дейности, до реализация на продукцията на крайни пазари.

Това бе постигнато в резултат на провеждане на една успешна концепция за развитие и пазарно проникване, която доведе до превръщането на БГ АГРО в лидер на зърнения пазар, един от най-големите земеделски производители в страната, водещ износител - надежден бизнес партньор на световните компании в агробизнеса. Признание за постигнатите резултати бе връчването на националния приз за "АГРОБИЗНЕС" за 2003 и 2009 г.

Групата дъщерни дружества "БГ АГРО" включва: "БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ" ЕООД, "БГ АГРО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА" ЕООД, "БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ" ЕООД, "БГ АГРО СКЛАДОВО СТОПАНСТВО " EООД и "БГ АГРО ИНОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ" ЕООД.

Неразделна част от структурата на „БГ АГРO” АД са и водещата корабна агенция "КАНОПУС ПРОЦЕСИНГ" EООД, "БУЛПОРТ" EАД - компания за инвестиции в пристанищна дейност, както и акредитираната по EN ISO/IEC 17025 лаборатория на "АГРИ ЛАБ КОНТРОЛ" EООД -  сертифицирана от  международните организации GAFTA и FOSFA.

Днес групата компании в структурата на БГ АГРО АД успешно поддържа стабилна лидерска позиция в бранша, а разширяването на бизнеса и навлизането в нови сфери на дейност отразява естествения процес на нейното развитие.

Общи условия на Бг Агро Търговска Компания ЕООД при които дружеството сключва договори за покупка на зърно - изтегляне

Общи условия на Бг Агро Търговска Компания ЕООД при които дружеството сключва договори за продажба на семена, препарати за растителна защита и торове - изтегляне

Общи условия на Бг Агро Растителна Защита ЕООД при които дружеството сключва договори за продажба на семена, препарати за растителна защита и торове - изтегляне