БГ Агро Търговска компания

Търговската структура на БГ АГРО е дългогодишен лидер в търговията със земеделска продукция и водещ износител с над 3 300 000 мт експорт зърнени храни и маслодайни култури до момента. От 2011 г. БГ АГРО Търговска Компания ЕООД е член на международната асоциация за търговия със зърно и фуражи GAFTA.

Търговската компания БГ АГРО има развита структура за изкупуване на продукция от земеделските производители, покриваща широката зърнопроизводителна зона на Североизточна България. Дружеството има богат опит и си сътрудничи с над 500 земеделски кооперации и производители, преработватели, мелници и търговски компании, като стриктно подбира доставяните продукти с цел осигуряване на най-добро качество и конкурентни цени.

Дружеството е основен дистрибутор на завода за производство на торове “Агрополихим” – гр. Девня и търговското им дружество “АФЕР България” ЕООД с реализирани над 40 000 т минерални торове годишно.

Логистиката на товарите предназначени за износ и за вътрешния пазар се осъществява чрез собствени на структурата транспортни единици и в сътрудничество с транспортни организации и складови бази.

Изкупената земеделска продукция се съхранява в нови модерни механизирани и автоматизирани зърнохранилища на БГ АГРО с общ капацитет над 100 000 т.

Компанията реализира продукцията на международните пазари и работи активно с водещите световни търговски компании като: АДМ, КАРГИЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, ЛУИ ДРАЙФУС, ГЛЕНКОР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, НИДЕРА, БУНГЕ, ГРАНИТ, НОБЪЛ и др.