Дейности

 “БГ АГРО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА” ЕООД e специализирана в следните направления:

  • търговия с торове и семена и дистрибуция на препарати за растителна защита;
  • префинансиране на земеделски производители;

БГ АГРО Растителна Защита има развита структура за търговия с торове и семена и дистрибуция на препарати за растителна защита, покриваща широката зърнопроизводителна зона на Североизточна България. Дружеството има богат опит и си сътрудничи с над 500 земеделски кооперации, като стриктно подбира доставяните продукти с цел осигуряване на най-добро качество и конкурентни цени.
Дружеството е основен дистрибутор на представителствата у нас на световните производители на пестициди, семена и торове.  БГ АГРО Растителна Защита  е сред основните търговски партньори и на завода за производство на торове “Агрополихим” – гр. Девня .
Разполага със собствен транспорт и ползва складови площи за съхранение на търгуваните стоки.