БГ Агро Растителна защита

 “БГ АГРО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА” ЕООД e специализирана в следните направления:

  • търговия с торове и семена и дистрибуция на препарати за растителна защита
  • префинансиране на земеделски производители;

Компанията има съществен пазарен дял от търговията с торове и семена и дистрибуцията на препарати за растителна защита с увеличаващи се обеми и висока рентабилност. От създаването си преди 15 години „БГ АГРО Растителна Защита” ЕООД работи активно с утвърдените на пазара директни вносители, производители и дистрибутори на търгуваните стоки, както  и с широк кръг земеделски производители и търговци.

Една от целите на компанията е да отговори на специфичните нужди и постоянно нарастващите изисквания на клиентите. Опитният и квалифициран екип предоставя най-добрите продукти и консултации, базирайки се и на собствени експериментални резултати. Специалистите провеждат полски опити, в които установяват кои сортове/хибриди семена, препарати за растителна защита и торове са най-подходящи за постигането на високодобивна и висококачествена продукция.