Дейности

Основните дейности на Канопус процесинг включват:

  • Агентиране на кораби, посещаващи българските черноморски пристанища;
  • Чартиране и брокераж – договаряне на товари, корабен тонаж, наемане на свободни площи на кораби и пристанищни складове
  • Спедиторски услуги, включително митническо освобождаване на товари, транспорт и др.
  • Консултации относно пристанищната инфраструктура, съоръжения и ограничения