Булпорт

В края на 2001г. на пристанище Варна-Изток бе пуснато в експлоатация модерно зърно-товарно съоръжение, собственост на структурата на „БГ АГРО” АД. За експлоатация на съоръжението и за участие в подходящи инвестиционни проекти в областта на пристанищните дейности бе създадено самостоятелно дружество “БУЛПОРТ” ЕАД. До момента през инсталацията са претоварени около 300 000 т зърнени храни.