Дейности

Акредитираната изпитвателна лаборатория “Агри Лаб Контрол” извършва следните услуги:

А . Продукти и показатели в обхвата на акредитация:

Пшеница изкупваема и разпределяема; ечемик фуражен - изкупваем и за реализация, ечемик пивоварен; царевица на зърно - изкупваема и за реализация; зърно слънчогледово; семе рапично за технически цели.

І. Пшеница изкупваема и разпределяема 

 • Влага по БДС EN ISO 712;
 • Хектолитрова маса по БДС EN ISO 7971/3;
 • Примеси по БДС EN 15587; 
 • Суров протеин по БДС ISO 1871;
 • Добив мокър глутен по БДС EN ISO 21415-1;
 • Число на Хагберг по БДС EN ISO 3093;

ІІ. Ечемик фуражен, изкупваем и за реализация 

 • Влага по БДС EN ISO 712;
 • Хектолитрова маса по БДС EN ISO 7971/3;
 • Примеси по БДС EN 15587;

ІІІ. Ечемик пивоварен 

 • Влага по БДС EN ISO 712;
 • Хектолитрова маса по БДС EN ISO 7971/3;
 • Примеси по Регламент по БДС EN ISO 15587;
 • Суров протеин по БДС ISO 1871.

ІV. Царевица на зърно изкупваема и за реализация

 • Влага по БДС EN ISO 6540;
 • Примеси по Регламент (EC) № 742, част V;
 • Суров протеин по БДС ISO 1871;

V. Маслодайни семена

Зърно слънчогледово 

 • Влага и летливи вещества по БДС EN ISO 665;
 • Примеси БДС EN ISO 658;
 • Киселинност на маслото по БДС ISO 729;
 • Масленост по БДС EN ISO 659;

Семе рапично за технически цели 

 • Влага и летливи вещества по БДС EN ISO 665;
 • Примеси БДС EN ISO 658;
 • Киселинност на маслото по БДС ISO 729;
 • Масленост по БДС EN ISO 659;