Агри Лаб Контрол

Изпитвателна лаборатория “Агри Лаб Контрол” е бързоразвиваща се и просперираща лаборатория, част от “Агри Лаб Контрол” ЕООД – Варна.

Лабораторията е акредитирана от GAFTA - Международната асоциация за търговия със зърно и фуражи и FOSFA - Международната федерация на асоциациите за масла, маслодайни семена и мазнини да извършва анализи на зърнени и маслодайни култури.

Лабораторията е акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 и притежава сертификат за акредитация № 54-ЛИ/29.07.2016г., издаден от “Българска служба за акредитация”, валиден до 29.07.2020 г.
Обхватът на акредитация включва: изпитване на пшеница – изкупваема и разпределяема, ечемик фуражен – изкупваем и за реализация, ечемик пивоварен, царевица на зърно - изкупваема и за реализация, маслодайни семена.
Извън обхвата на акредитацията, се извършват изпитвания и на брашна, зърнено-бобови култури, шротове, вземане на проби и подготовка на пробите.
При изпитванията се прилагат действащите хармонизирани с ЕС международни стандарти (ISO, ICC и др.)
Политиката по качеството на Ръководството на лабораторията и разработените цели по качеството, са залог за нашата успешна работа, която се гради на:

  • Професионализъм и компетентност;
  • Високо ниво на техническо оборудване за арбитражни и експресни анализи;
  • Достоверност, точност и възпроизводимост на резултатите от изпитванията;
  • Конфиденциалност, уважение и партньорство в съвременната работа с клиенти;
  • Разумно ценообразуване на услугите;
  • Готовност за разширяване обхвата на услугите;

Лабораторията поема отговорността при неточни резултати от изпитванията.

Технически възможности

Лабораторията разполага с модерна апаратура и оборудване на авторитетни производители от Европа и САЩ: CHOPIN, PЕRTEN, METTLER TOLEDO, TRIPETTE&RENAUD, DICKEY JOHN, FOSS TECATOR, FRITSCH и др.
Тя е една от лабораториите в България, притежаващи апаратура за алвеографски и консистографски анализи на брашна и пшеници. Резултатите от тези анализи дават възможност за:

  • Дефиниране на типовете брашна и на зърно за производство на съответен тип брашно;
  • Изготвяне на смеси от брашна с необходими качества;
  • Контролиране на ефекта на подобрители върху качеството на брашното;
  • оценка степента на протеолитична деградация на пшеницата, повредена от житна дървеница, както и определяне на влагопоглъщаемостта на брашното.