Дейности

 БГ АГРО Земеделска Компания отглежда пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица, като обработва заедно с други свързани компании общо над 120 000 дка земеделски земи.
Земеделското производство в рамките на днешната структура на БГ АГРО стартира през 1999г. Успешният старт през първите години доведе до обособяване на земеделската дейност в самостоятелно дружество през 2001 г. Дружеството прилага модерна земеделска технология на обработки, която понижава антропогенното въздействие върху агроекосистемите, гарантирайки висок добив и качество. През 2017 г. стартира проект за изграждане на напоителни системи.

БГ АГРО Земеделска Компания е един от най-големите земеделски производители в страната, като обработва земеделски земи в землищата на над 30 селища във Варненска, Силистренска, Разградска, Шуменска и Добричка област. За целта има сключени дългосрочни (8-10г.) договори за аренда със собствениците на земите. Процесът на арендоване продължава в няколко землища с перспектива обработваемите от дружеството площи да достигнат над  140 000 дка в близко бъдеще.

БГ АГРО Земеделска Компания притежава модерна зърнобаза в гр.Вълчи дол с общ капацитет на съхранение 15 000 т, състояща се от 3 бр. силози, претоварно оборудване, сушилня, зърнопочистваща машина и плоски складове, разположена върху площ от 13 дка. Оборудването е основно на водещия американски производител GSI International. В процес е проект за увеличаване на капацитета на вместимостите.

Постигнатите резултати през годините, бяха оценени и с наградата „МЛАД ФЕРМЕР НА БЪЛГАРИЯ ЗА 2001” на управителя Недко Малчев и допринесоха за националния приз за  „АГРОБИЗНЕС  НА 2003” и 2009  на групата БГ АГРО.