БГ Агро Земеделска компания

Повече от 16 години настоящият екип на „БГ АГРО Земеделска Компания” развива едро земеделие като днес обработва заедно с други свързани компании общо над 120 000 дка земеделски земи в землищата на над 30 селища във Варненска, Силистренска, Разградска, Шуменска и Добричка област и инвестира в отглеждането на висококачествени зърнени и маслодайни култури (пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица).
Обслужването на земеделското производство е обезпечено от модерна селскостопанска техника на водещи световни производители като John Deere, Titan Machinery, Kverneland, Horsch, Tecnoma, New Holland, Lemken, Беларус и пр., транспортно звено от 30 товарни автомобилa и собствени складови бази.

БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” е новаторска и динамично развиваща се компания. Дружеството е реализирало редица проекти по програмите на ДФ „Земеделие” за закупуване на селскостопанска техника и инвестиции в земеделски стопанства по програма САПАРД.
Членството на България в ЕС предоставя широки възможности за бъдещото развитие на земеделското дружество чрез кандидатстване за финансиране по предвидените мерки в НАЕП (Национална агроекологична програма) и ПРСР (Програма за развитие на селските райони), представляващи част от поетите национални ангажименти за спазването на ОСП (Обща селскостопанска политика) на ЕС.

Продаваме земя

Продаваме обработваема земеделска земя в землищата на с.Николаевка, с.Дръндар и гр.Суворово, общ.Суворово, обл.Варна. Трите землища са съседни и общата площ е 1793.639 дка, разпределени както следва: Николаевка – 1023.242 дка, Дръндар – 343.242 дка, Суворово – 427.153 дка. Сделки могат да се осъществяват, както за цялата площ, така и за избрани от Вас парцели. При сериозен интерес цената се договаря след предварително уговорена среща. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ!

За контакти: Панайот Георгиев

Тел: 0886 622 270

Изкупуваме земя

Фирмата продължава да изкупува и наема земеделска земя както следва:

 • Област Варна
  • Община Аксаково
   • с.Климентово
   • с.Водица
  • Община Суворово
   • с.Чернево
  • Община Вълчи дол
   • гр.Вълчи дол
   • с.Войводино
   • с.Щипско
   • с.Страхил
   • с.Искър
 • Област Шумен
  • Община Велики Преслав
   • с.Кочово
   • с.Троица
   • с.Осмар
  • Община Каспичан
   • с.Косово
 • Област Разград
  • Община Разград
   • с.Дряновец
  • Община Лозница
   • с.Гороцвет
   • с.Каменар
   • с.Бели Лом
   • с.Студенец
   • с.Веселина
  • Община Цар Калоян
   • гр.Цар Калоян
   • с.Костанденец
 • Област Русе
  • Община Иваново
   • с.Сваленик
 • Област Силистра
  • Община Силистра
   • с.Ветрен
   • с.Айдемир
   • с.Главан